• NOTIS PENTING BAGI PENUKARAN TEMPOH PENAMATAN KEMPEN UNTUK “CIMB PREFERRED 6% FD/FRIA-i BUNDLE WITH PCA/-i CAMPAIGN”

 

Para pelanggan yang dihargai,

Dimaklumkan bahawa Kempen “CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/-i Campaign” yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad akan ditamatkan selepas empat belas (14) hari kalendar dari tarikh notis ini, iaitu pada 1 November 2018.

Untuk penjelasan lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di +603 6204 7788, atau lawati cawangan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank. Cawangan CIMB Islamic Bank terletak setempat dengan cawangan CIMB Bank di seluruh Negara.

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad