• Savings Accounts

Important Notice:

Cheque Clearing Funds will be available in the payee’s account as follows:

Cheque Types

Depositing Time Availability of Funds

Local Cheque

Business Day before 4.00pm Next Business Day after 9.00pm (subject to float clearance)
House Cheque Business Day before 4.00pm

Next Business Day after 3.00pm (subject to float clearance)

Note:

During Non-Business Day in Kuala Lumpur, the funds availability time mentioned above may be extended.

Customers are therefore encouraged to use our electronic banking facilities via CIMB Clicks.

 

NOTA PENTING:

Waktu pengkreditan cek ke dalam akaun penerima adalah seperti berikut: -

 

Jenis Cek

Waktu Deposit Waktu Ketersediaan Dana

Cek Tempatan

Hari Perniagaan sebelum jam 4.00 petang Keesokan Hari Perniagaan selepas jam 9.00 malam (tertakluk kepada penjelasan cek)
Cek Cawangan CIMB Hari Perniagaan sebelum jam 4.00 petang

Keesokan Hari Perniagaan selepas jam 3.00 petang (tertakluk kepada penjelasan cek)

Catatan:

Pada Hari Bukan Perniagaan di Kuala Lumpur, waktu ketersediaan dana di atas mungkin dilanjutkan.

Pelanggan adalah digalakkan untuk menggunakan fasiliti perbankan elektronik melalui CIMB Clicks.